Košík je prázdný

Balení a skladování nafukovacích člunů

Balení, ošetřování a skladování nafukovacích člunů

Před skladováním je důležité nafukovací člun vyčistit a usušit. Pokud byl člun použit na moři, důkladně jej opláchněte ve sladké vodě. K čištění používejte ekologické přípravky, nepoškozující životní prostředí. Povrch člunu je vhodné ošetřit speciálním ochranným UV prostředkem UV tech. Zkontrolujte funkčnost ventilů. Netěsnící ventily vymontujte pomocí speciálního klíče a proudem vody nebo stlačeného vzduchu pročistěte těsnicí membránu. Rovněž zkontrolujte povrch člunu, zda není poškozen, zda jsou v pořádku starší záplaty. Pokud ne, nechejte opravit. Ze člunu odstraňte všechny pevné ostré části. Ventily je vhodné podložit měkkou vrstvou. Člun skladujte v ochranném vaku volně ložený na suchém místě. Nezatěžujte člun shora. Při manipulaci člun nepřetahujte po povrchu, můžete jej prodřít v místech ostrých přehybů nebo pod ventily. Nebezpečí poškození při manipulaci se zvyšuje při teplotách nižších než 0°C. Skladovaný člun chraňte před hlodavci. Povrchu člunu neprospívá působení rozpouštědel (aceton, benzin, toluen atd.) a syntetických olejů. Při dlouhodobém skladování doporučujeme občas člun na 24 hodiny nafouknout, aby se neproležel. Minimálně jedenkrát za dva až tři roky doporučujeme u člunů provést servisní prohlídku u výrobce v autorizované opravně.